Γλυκό

Καρυδάκι

Παραδοσιακό γλυκό καρυδάκι. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: καρυδάκι*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Κεράσι

Παραδοσιακό γλυκό κεράσι. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: κεράσι *55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Λεμόνι

Παραδοσιακό γλυκό λεμόνι. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: λεμόνι*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Περγαμόντο

Παραδοσιακό γλυκό περγαμόντο. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: περγαμόντο*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Πορτοκάλι

Παραδοσιακό γλυκό πορτοκάλι. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: πορτοκάλι*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Σύκο

Παραδοσιακό γλυκό σύκο. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: σύκο*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Κυδώνι

Παραδοσιακό γλυκό κυδώνι. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: κυδώνι*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Ακτινίδιο

Παραδοσιακό γλυκό ακτινίδιο. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: ακτινίδιο*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Βύσσινο

Παραδοσιακό γλυκό βύσσινο. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: βύσσινο*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Κολοκύθι

Παραδοσιακό γλυκό κολοκύθι . Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: κολοκύθι *55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 370 γρ.

Γλυκό

Αρώνια

Παραδοσιακό γλυκό αρώνια. Σπιτική συνταγή χωρίς συντηρητικά. Σύσταση: αρώνια*55%, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο* 45%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ *Ελληνικό προϊόν βιολογικής γεωργίας. Καθαρό βάρος: 250 γρ.